સહનશીલતા (via )

એક માણસ રોજ એક લુહારના ઘર આગળથી પસાર થતો.રોજ એના કાને એરણ પર પડતા હથોડાનો અવાજ અથડાતો. એક દિવસ કુતૂહલવશ જ એણે લુહારના ઘરમાં નજર કરી તો અંદર તૂટેલા હથોડાનો ઢગલો ખડકાયેલો જોઇને આશ્વર્યચકિત થઈ ગયો.એણે એ લુહારને પૂછ્યું,'આટલા બધા હથોડાની આવી અવદશા કરવા માટે તમારે કેટલી એરણની જરૂર પડી?" લુહાર ખડ-ખડાટ હસવા માંડ્યો ને બોલ્યો,'અરે ભલા માણસ, એરણ તો હજુ પણ એકની એક જ ચાલે છે. બસ એને ટીપતા રહેતા હથોડા તૂટી તૂટીને બદલાતા જાય છે. બે પળ તો પેલો માણસ ચૂપ જ થઈ ગય … Read More

via

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s