Pirated Software જેવી જીંદગી – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

જીંદગી એક System છે,
તદ્દન નમાલી સિસ્ટમ …
નપાવટ, ને તોય
નકારી ન શકાય એવી,
સાવ કોમ્પ્યુટર જેવી,
નિખાલસ,
એટલી જ સરળ,
એટલી જ અટપટી,
એટલી જ, તરત જૂની થઈ જનારી …

ચહેરાના Screen પર
આશાનું કર્સર ફર્યા કરે અને
મનના Key Board ના ભાવ વિસ્તર્યા કરે.
ઘણાં તો એમાંય કારીગર
એક સાથે બે ત્રણ Application યૂઝ કર્યા કરે…

Network માં તો ઘણાંય છે
પણ લાગણીઓ LAN માં જાય નહીં
મહત્તમ સંબંધો તો Data Cable જેવા,
ક્યારે કનેક્શન કપાય કહેવાય નહીં,

ઈચ્છા, અપેક્ષા, આકાંક્ષા ને તૃષ્ણાના
ઢગલો  Software અહીં ચાલ્યા કરે,
અને એની સાથે અવશ્યંભાવી
લાલચ ને વાસનાના
વણજોઈતા Virus મહાલ્યા કરે.
ક્યાંક કોઈ શ્રધ્ધાનો, આશાનો
પ્રેરણાનો Anti Virus ચાલે
તો નવા પ્રલોભનો ઉગ્યા કરે, એને પૂગ્યા કરે.

Shut Down વખતે જ અહીં
Start નું મહત્વ સમજાય છે,
Word માં જ જીવન પતી જાય છે,
Sentence માં ક્યાં કદી જવાય છે?

My (Computer), My (Documents) અહીં પણ
જીંદગી જેવું જ મતલબી
પણ જીવન જ્યારે Crash થાય,
ત્યારે એ કશુંય નથી રહેવાનું
અરે એ તો  Restart પણ નથી થવાનું

શરીર છે System તો Data એ આત્મા
અને Admin Server એ સહુનો પરમાત્મા,
VNC એ પણ ચલાવ્યા કરે,
System ને System માં રાખ્યા કરે.

આંખોના Camera એ જોયું ઘણુંય તોય
Hard Disk માં બધુંય સંઘરાય નહીં
ને એ જ છે ફેર જીવન ને સિસ્ટમમાં
કે Back UP અહીં લઈ શકાય નહીં.

કાશ કાંઈક હોત જીવનમાં Refresh જેવું,
તો એની સાથે હું ય નવો થાતો,
Pirated Software જેવી આ જીંદગી
Open Source થઈને જીવી જાતો….

– જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

http://m.aksharnaad.com/2010/05/08/life-is-a-computer-system/

E mail Courtsey :M J Kapadia

One thought on “Pirated Software જેવી જીંદગી – જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s