સહુને મિચ્છામિ દુક્કડમ… (via સંજય વિ. શાહનું શબ્દજગત (@ http://egujarati.com))

આ બધાં મનદુ:ખ અને આ આપસના મતભેદ, એક જ પળમાં ચાલો કરીએ બધી ભૂલોનો છેદ, અંતરમનથી શાતા રાખી, કહીએ ચોગરદમ, મિચ્છામિ દુક્કડમ સહુને મિચ્છામિ દુક્કડમ, મિચ્છામિ દુક્કડમ સહુને મિચ્છામિ દુક્કડમ… સવંત્સરીનો રૂડો અવસર આવ્યો આંગણિયે, ભૂતકાળને ભૂલી જઈ સૌ હળીએ ને ભળીએ, પ્રતિક્રમણની પળો થકી થઈ મીઠા મનભાવન, માનવતા મહેકાવી કરીએ સંબંધો પાવન, તીર્થંકરોને સ્મરીને થઈએ હવે તો ચંદનસમ, મિચ્છામિ દુક્કડમ સહુને મિચ્છામિ દુક્કડમ… મહામંત્ર નવકારની સંગે મળ્યો અહિંસા બોધ, જીવ જ … Read More

via સંજય વિ. શાહનું શબ્દજગત (@ http://egujarati.com)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s