ધર્મ એટલે પરમ આત્માની સ્વિકૃતી તો તે ધર્મ કેવી રીતે આચરવો?

ધર્મ એટલે પરમ આત્માની સ્વિકૃતી તો તે ધર્મ કેવી રીતે આચરવો?

ધર્મ આચરણ એટલે પરમાત્માને પામવાની ઝંખના..આ ઝંખના ભવિતવ્ય હળુ  કર્મી આત્માને જ થતી હોય છે. આ ભવીતવ્યતા માનસના પુણ્યકર્મોના ઉદયથી કે સુસંસ્કૃત માતા-પિતાના સંસ્કાર અને  કુટુંબ કે ગુરુ સંગતથી આવે છે.

સામાન્ય બુધ્ધી (સા.બુ.)  એમ કહે છે કે જ્યારે જે કાર્ય કરવાથી મનમાં શાંતીનો અનુભવ થાય અને તે કાર્ય નિયમીત કરવાની તડપન જાગે તે ધર્માચરણ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s